O nama

 Biobalans je holistički dijagnostičko terapijski centar koji u svom radu objedinjuje znanja i iskustva tradicionalnih metoda liječenja sa najnovijim znanstvenim dostignućima iz područja kvantne medicine, biofizike i elektronike (informatike). Naglasak je na otkrivanju i djelovanju na uzrok poremećaja te osnaživanju vlastitih obrambenih snaga ne djelujući pritom inhibitorno ili supresijski.


Što znači „holistički“? Naziv holistički potječe od engleske riječi whole što znači cjelovit, potpun. Pristupati holistički znači promatrati ljudsko biće kao cjelinu na svim razinama postojanja – kako na materijalnom tako i na duhovnom i energetskom nivou.


Zašto BioBalans? Uvjeti u okolini ali i u samom organizmu se stalno mijenjaju. Nužno je da organizam precizno prati i percipira (evidentira) sve promjene te daje primjeren odgovor. Zdravlje je rezultat dinamičke ravnoteže tih procesa i ovisi o dobrim regulacijskim i kompenzacijskim sposobnostima organizma. Sposobnost održavanja biobalansa na svim nivoima je krajnji cilj kojem teži svaki organizam a samim time je i cilj našeg terapijskog djelovanja.


U tu svrhu u našoj praksi koristimo tradicionalna znanja poput akupunkture i fitoterapije, učinkovitu Bachovu terapiju kao i najnovija znanstvena i tehnološka dostignuća. Neosporna je činjenica da je tehnološki razvoj donio ogroman napredak u medicini, omogućeno je da se zaviri u unutrašnjost tijela, u njegovu strukturu (RTG, UZ, CT, MR) ali i funkciju (EKG za snimanje srčane aktivnosti, EEG za snimanje moždane aktivnosti, EMNG za ispitivanje funkcije mišića i perifernih živaca) a slični signali su našli primjenu u terapijske svrhe poglavito u fizikalnoj medicini.
Stoga smo u naš rad uključili modernu opremu poput mikroskopa za DARKFIELD analizu žive kapi krvi te BICOM OPTIMA - najnoviji uređaj za biorezonantnu dijagnostiku i terapiju.


http://www.drpandzic-biobalans.hr